Leikit

Actiontrack

Atom
Pelin kulku ja tavoite: Opettaja sanoo kohdekielellä numeron ja oppilaat
muodostavat niin monen oppilaan ryhmiä. Jatkoa: mainitaan kehonosa kohdekielellä
ja oppilaat lähtevät liikkumaan. Ope huutaa numeron ja oppilaat yhdistävät niin
monta ko. kehonosaa.

BANG!
Tavoite ja kulku: jaetaan oppilaat 2 joukkueeksi. Opettaja sanoo sanoja suomeksi
esim. perhesanastoa. Joukkueen ensimmäinen pyrkii sanomaan sanan nopeammin
kohdekielellä sekä BANG! (tai jokin muu vastaava, luokka voi yhdessä sopia sanan)
kuin kilpailija. Voittaja palaa oman joukkueen perään ja häviäjä siirtyy voittajan
joukkueeseen myös. Ihan pienten kanssa opettaja sanoa sanoja kohdekielellä ja
oppilaan tulee sanoa se suomeksi.

Bingo

Blind man’s bluff
Oppilaat seisovat piirissä. Yksi on keskellä silmät sidottuna. Hän pyörähtää ja
osoittaa jotain oppilasta ja kysyy esim. ”kuka sinä olet” tai ”mikä on sinun nimesi”.
Se, jota osoitetaan, koittaa muuntaa äänensä ja teeskentelee olevansa joku muu. Jos
hän jää kiinni huijauksesta, hänestä tulee keskelle blind man. Jos ei jää kiinni,
keskellä oleva jatkaa.

Buzz
Lasketaan kohdekielellä järjestyksessä. Tietyn numeron kohdalla, esim. 3:lla jaollisen
kohdalla ei sanotakaan numeroa vaan buzz/bang/boom.

Catch
Oppilaat tiiviissä piirissä. Kaksi asiaa kiertää piirissä ja yrittää ottaa kiinni toisen
joukkueen esinettä. Ojennettaessa oman joukkueen jäsenelle (joka toinen),
sanotaan sana. Kiertävä esine voi olla esim. käsinukke tai hernepussi, sanottava sana
tai fraasi voi olla esim tervehdys, väri, numero tms.

Come here, please
Oppilaat piirissä, yhden oikealla puolella tyhjä tila. Kutsutaan viereen oppilas
sanomalla hänen nimensä. Kutsuttu vastaa yes? Kutsuja pyytää ”come here, please”.
Kutsuttu kysyy how? jolloin kutsuja nimeää eläimen, jona kutsuttu tulee. Kutsuttu
voi myös kysyä how many? jolloin kutsuja sanoo askelten lukumäärän. Koko piiri
laskee ääneen askeleet, kun kutsuttu liikkuu kutsujan viereen. Seuraava kutsuja on
se, jolla on oikealla puolellaan tyhjä paikka.

Corner
Luokan joka nurkkaan yksi kuvakortti. Esim. numeroita, eläimiä tms. Yksi lapsi
keskelle leikkimään, silmät suljettuna. Oppilaat kävelevät luokassa, kunnes keskellä
oleva huutaa ”corner” ja laskee esim. kymmeneen, jolloin kaikki hipsivät johonkin
nurkkaan. Ope huutaa ”we are ready” jolloin keskellä oleva huutaa jonkun nurkissa
olevista sanoista ja avaa silmät. Ne, jotka ovat siinä nurkassa tulevat
keskelle laskemaan ja heistä yhdestä tulee uusi pelaaja keskelle. Vain ”cornerin”
huutaja pitää silmät kiinni, muut voivat laskea silmät auki.

Eläinjuna
Oppilaat muodostavat jonon ja opettaja sanoo ensimmäiselle oppilaalle eläimen
nimityksen kohdekielellä. Oppilas esittää eläintä ja sanoo samalla esimerkiksi
“I’m a horse”. Muut tekevät samoin ja kulkevat luokassa jonona mutkitellen.
Sopivassa kohdassa opettaja sanoo jollekin oppilaista toisen eläimen ja jonon
seuraavat ryhtyvät esittämään uutta eläintä. Oppilaille voi antaa lopuksi eläimen,
jota esittäen menevät paikoilleen.

Eläin+nimi tai minkä tahansa teeman kuvakortti (lukutaitoisille)
Tarvikkeet: eläinten kuvia ja erillisillä lapuilla niiden nimet.
Kulku ja tavoite: Peli alkaa nimien ollessa sekaisin. Otetaan vuorollaan nimi ja
sijoitetaan oikean eläimen yhteyteen.

Eläinten ääntelyä
Eläinten harjoittelua. Opettaja kysyy: What does a monkey say? Ja oppilaat
ääntelevät. Sitten harjoitellaan fraasi ”Are you a…?” ja esitetään kukin vuorollaan
pantomiimina eläintä ja muut/ pari arvaa.

Tähän liitetään esim. https://www.boredpanda.com/animal-sounds-different-
languages-james-chapman/

ja katsotaan sieltä ensin mitä eläimet sanovat eri kielillä.

Hatchi Patchi
Yksi oppilas on tutkija, joka etsii Hatchi Patchia. Hän odottaa luokan ulkopuolella.
Oppilaat sulkevat silmänsä ja opettaja koskettaa olkapäälle Hatchi Patchia. Muut
oppilaat istuvat tuoleilla tai piirissä merkityillä paikoilla ja vastaavat tutkijan
kysymykseen, esim. Mikä sinun nimesi on? Jos oppilas ei ole Hatchi Patchi, hän
vastaa oman nimensä. Jos hän on HP, hän vastaa minun nimeni on HP.
Kun Hatchi Patchi löytyy, vaihtavat kaikki istumapaikkaa (myös etsijä). Se, joka jää
ilman paikkaa on seuraava etsijä tai opettaja päättää.

Hedelmäsalaatti
Tarvikkeet: sanastokortteja, esim. numerot, värit jne piirissä lattialla.
Tavoite ja kulku: Yksi keskellä, hän sanoo kohdekielellä jonkin sanan, joka on
ringissä ja silloin sen värin edessä olevat vaihtavat paikkaa. Jos sanotaan Rainbow,
kaikki vaihtavat paikkaa. Keskellä oleva pyrkii pääsemään rinkiin.
Sovellus: läpsynä, keskellä olevalla sanomalehtirulla ja hän sanoo kohdekielisen
sanan, esim. värin, jolloin kaikkien tämän värin luona olevien pitää mennä kyykkyyn,
ennen kuin keskellä oleva ehtii läpsäistä jota kuta heistä olkapäälle.

Hot ball
Voidaan tehdä koko luokan kesken tai pienemmissä ryhmissä. ”kuuma” pallo kiertää
ja sen saa siirtää eteenpäin vain sanomalla kohdekielellä aihepiirin sanan. Esim.
eläimiä, verbejä, ruokia.

Huojuva torni
Tarvikkeet: Huojuva torni -peli, jossa palikoiden päässä eri värejä ja numeroita.
Kulku: Otetaan kukin vuorollaan palikka kerrallaan ja sanotaan sen päässä oleva
numero ja/tai väri ja asetetaan ylimmäiseksi.
Tavoite: mahdollisimman korkea torni sekä numero- ja värisanojen kertaus.
Juoksevaa numerointia voidaan myös käyttää isommilla oppilailla esim. sanaston
sanojen kertaamiseen.

Ilmapallo
Eri värisiä ilmapalloja, samaa väriä useampi. Pyritän pitämään pallot ilmassa niitä
lyömällä/ potkaisemalla. Aina kosketuksesta sanotaan pallon väri kohdekielellä.
Kahta kertaa peräkkäin ei kosketa saman väriseen palloon.

I spy with my little eye
Oppilaat työskentelvät esim. pareissa tai ryhmissä. Yksi aloittaa sanomalla: ”I spy
with my little eye… ja antaa mahdollisesti vihjeen esim. something green. Toinen/
muut yrittävät arvata: ”Is it a ball? Is it a chair?” ja arvuttelija vastaa yes/ no. Oikein
arvannut saa olla seuraava arvuuttelija.

Juoksusanelu/running dictation
Luokan ulkopuolella, taululla tms. on esim. sanoja, kuvakortteja, lauseita tms.
Ryhmästä yksi käy katsomassa ja kertoo muille, jotka kirjoittavat sen, värittävät,
tekevät/ muutoin toimivat ohjeen mukaan. Jokainen ryhmäläinen käy vuorollaan
katsomassa ja ohjeistaa muita.

Järjestysleikki
Kuvakortteja annetusta aihepiiristä. Oppilas järjestää kuvakortit opettajan
sanomaan järjestykseen. Lopuksi tarkastus. Voidaan tehdä pareittain.

JäätelötikutKirjoitetaan jäätelötikuille toiselle puolelle ruotsiksi ja toiselle puolelle suomeksi (esim. 2lk -> )

Kaboom!
Tarvikkeet: Purkki, jossa jätskitikkuja/kertakäyttölusikoita/paperiliuskoja, joissa
numeroita ja värejä, eläimiä, verbejä, mitä tahansa sanastoa. Myös vähintään
1 kaboom-tikku/purkki. (Tikussa lukee KABOOM!)
Tavoite: kukin ottaa vuorollaan yhden tikun ja sanoo kohdekielellä siinä olevan
numeron ja/tai värin. Mikäli vastaus oikein eli muut hyväksyvät, saa sanoja pitää
tikun itsellään. Jos ei osaa sanoa, tikku tulee palauttaa purkkiin. Edetään vuorotellen
ja pyritään saamaan mahdollisimman monta tikkua. Jos saa Kaboom! -tikun,
menettää kaikki tikkunsa.

Kaksintaistelu numeroilla
Parin kanssa vastatusten. Molemmat vievät yhden käden selän taakse, jossa
valitsevat sormilla jonkin luvun. Yhdessä sanotaan paikoillanne, valmiit, hep ja
vedetään kädet esiin. Kumpi laskee nopeammin yhteen molempien sormien
lukumäärän ja sanoo numeron kohdekielellä, voittaa kierroksen. Voidaan lisätä
haastetta ottamalla mukaan molemmat kädet.

Kapteeni käskee
Kapteeni käskee vaiheittain: Opettaja sanoo ja tekee, oppilas toistaa sanan. Opettaja
sanoo ja tekee, oppilas sanoo ja tekee. Hitaasti, nopeasti. Opettaja sanoo, oppilaat
tekevät. Oppilaat sanovat, opettaja tekee. Kapteeni käskee-leikki.

Kehonosakävely
Pelinjohtaja sanoo kohdekielellä kehonosan, joka edellä lähdetään kulkemaan
musiikin soidessa. Musiikin tauottua pelinjohtaja sanoo numeron, niin monta
aiemmin mainittua kehonosaa pyritään yhdistämään.

Kehonosapatsaat
Oppilaat ryhmissä. Opettaja sanoo kohdekielellä, kuinka monta ja mitä kehonosaa
saa kullakin patsaalla koskettaa lattiaa ja oppilaat tekevät tästä patsaan. Esim. 4
kättä, 3 polvea, 2 jalkaa.

Key
Opettaja kysyy oppilaalta jonkin kysymyksen luokan ovella tunnin alussa, esim.
kuulumisia, lempiväriä, vaatteen väriä. Oppilas saa avaimen = pääsee luokkaan, kun
osaa vastata kohdekielellä. Opettaja auttaa.

Kimin leikki
Voidaan leikkiä esineillä, kuvakorteilla tai sanoilla. Näytetään joitain
esineitä/kuvakortteja oppilailla. Peitetään/ piilotetaan sanat ja ope ottaa yhden
pois, oppilaat yrittävät arvata, mikä sanoista puuttuu.

Klipsukortit (lukutaitoisille)
Tarvikkeet: klipsukortteja sekä pyykkipoikia.
Tavoite: osata yhdistää kuva ja sana laittamalla pyykkipoika oikeaan kohtaan. Kun
koko kortti valmis, sen voi tarkastaa kääntämällä ympäri. Jos palloja ei näy, on
vastattu oikein. Sanaston kertaus. Klipsukortteja löytyy valmiina netistä esim.
hakusanalla klammerkarte. Niitä on myös helppo valmistaa itse

Koodinpurku
Numerot väritetään tietyn ohjeen mukaan, esim. three= yellow. Toisessa ohjeessa
numerot ja niiden kirjoitusasut three=3. Ohjeet eri päissä käytävää/ eri puolilla
luokkaa tms.

Kosketa väriä
Kulku ja tavoite: Opettaja sanoo värisanan kohdekielellä, oppilaat lähtevät
kiertämään luokkaa ja koskettavat mainitun värisiä asioita ja toistavat aina sen värin.
Tavoitteena kerrata värisanastoa

Kuka minä olen? (eläinleikki)
Opettaja tai oppilas ottaa sokkona yhden eläinkortin ja asettaa sen niin, että muut
näkevät mutta ei hän itse. Sitten hän arvuuttelee kohdekielellä esim. “Am I a cat”?
Muut vastaavat kohdekielellä myöntävästi tai kieltävästi. Kun oppilas on
arvuuttelemassa, opettaja auttaa tarvittaessa sanastollisesti.

Kuumaa/kylmää
Luokka ohjaa yhtä oppilasta (sanoilla kuumaa ja kylmää) etsimään luokkaan
piilotettua pehmolelua.

Kuvasuunnistus
Opettaja on ottanut luokasta tai pihalta kuvia, oppilaiden pitää käydä ottamassa
kuva samasta kohtaa ja esitellä kuvat kohdekielellä opettajalle.

Kynä/kamera -suunnistus (lukutaitoisille)
Oppilailla on paperilla bingoruudukko, esim 5×5. Joka ruudussa lukee jonkin
asian/paikan nimi kohdekielellä. Oppilaat käyvät kuvaamassa selfien ko.
asian/paikan näkyessä myös kuvasta ja pyrkivät saamaan bingosuoran/ koko ruudun
täyteen. Valmista bingosuoraa/ täyttä ruutua esitellään muille osallistujille.

Kyykkyleikki sanastolla
Oppilaat seisovat. Opettaja luettelee opetettavalla kielellä sekaisin esim.
koulutarvikkeita ja tervehdyksiä. Kun opettaja sanoo tervehdyksen, oppilaiden pitää
käydä kyykyssä. Väärillä sanoilla kyykkääminen voi tarkoittaa apuopettajaksi siirtymistä eli tarkkailemaan opettajan kanssa, kuka kyykkää oikean sanan kohdalla.
Kyykkyleikkiä voi soveltaa mihin tahansa opeteltavaan sanastoon.

Kärpäslätkä/ hit the word
Tarvikkeet: 2-3 kärpäslätkää/ sanomalehtirullaa ja sanakortit tai taulu/fläppi.
Tavoite ja kulku: Jaetaan osallistujat 2-3 joukkueeseen ja etummaisille kärpäslätkät.
Ope sanoo kohdekielellä sanan ja oppilaat yrittävät saada lätkänsä ensimmäisenä
ko. sanan päälle. Voittaja saa jatkaa, mutta siirtyy oman joukkueensa jonon perään
ja hävinnyt menee myös voittajan joukkueeseen.
Voidaan myös pelata pienissä ryhmissä, jolloin ryhmää kohden tarvitaan yhdet
sanastokortit. Jaetaan ryhmän keskelle kortit, opettaja sanoo kohdekielellä sanan,
joka ensimmäisenä ehtii laittaa kätensä ko. kortin päälle, saa sen pitää.

Käsinuken/sorminuken käyttö
Harjoitellaan viestintätilanteita. Se, jolla on käsinukke, kysyy ja se, jolla ei ole,
vastaa. Esim. kuulumisten kyselyyn tehokas keino. Ensin harjoitellaan kysymys ja
vastaus, sitten toteutus. Kun käsinukellinen on kysynyt esim. 5 oppilaalta,
vaihdetaan käsinukkeja. Harjoitellaan taas kysymys ja vastaus ja sitten toteutus.
Voidaan tehdä myös käsinukkedialogeja, joita voidaan esittää muille. Tällöin
molemmilla oppilailla on käsinuket, he harjoittelevat dialogin ja esittävät sen, esim.
nukketeatterina.

Laiva on lastattu…

Lasketaan
Istutaan tai seistään silmät kiinni. Koitetaan saada laskettua esim. kymmeneen
kohdekielellä niin, että joku aloittaa ja joku jatkaa. Aina aloitetaan ykkösestä ja jos
kaksi tai useampi sanoo samaan aikaan luvun, aloitetaan alusta. Jokainen saa sanoa
yhdellä kierroksella vain kerran luvun.

Lukuja rytmisoittimilla
Jokainen oppilas valitsee/saa rytmisoittimen. Leikin aloittava opettaja tai oppilas
napauttaa/soittaa soitintaan ja laskee samalla ääneen. Joku ryhmästä soittaa
seuraavan luvun verran ja laskee samalla ääneen. Jos useampi oppilas tekee näin,
kaikki alkaa alusta. Voidaan aloittaa myös muusta luvusta kuin 1:stä.

Matematiikkaa
Yksinkertaisia plus- ja miinuslaskuja kohdekielellä.

Muistipeli

Myrkkysieni/-kortti
Tarvikkeet: väri-, numero- tai muita sanastolappuja lattialla/pöydällä.
Tavoite ja kulku: yksi oppilas luokan ulkopuolelle, muut päättävät sillä aikaa, mikä
kortti on myrkyllinen. Ulkona ollut tulee luokkaan ja alkaa kerätä kortteja ryhmän
sanoessa aina yhdessä ko. kortin sanan, kunnes oppilas koskee myrkkykorttiin,
jolloin muut huutavat kohdekielellä: ”myrkkysieni/myrkyllinen”! Lasketaan,
montako korttia oppilas sai kerättyä. ’

Numerot keholla
Kohdekielellä sanotaan numero, se tehdään keholla.

Numeroita sormilla
Parin kanssa seisotaan vastatusten. Ensimmäinen vaihe. Toinen parista laittaa käden
selän taakse ja ottaa sen takaisin eteen niin, että sormista pystyy laskemaan. Toinen
yrittää mahdollisimman nopeasti sanoa sormien lukumäärän kohdekielellä.

Password
Oppilas pääsee luokasta kuiskaamalla opelle jonkun oppimansa sanan.

Pantomiimi

Patsaat
Tutustutaan nähtävyyksiin. Mietitään, miten kunkin nähtävyyden voisi muodostaa
keholla. Opettaja saattaa huutaa kesken tunnin nähtävyyden nimen ja oppilaan
tulee mahdollisimman nopeasti muodostaa keholla se nähtävyys. Voidaan myös
tehdä patsashippaa. Kiinni otettaessa oppilas jähmettyy hänelle sanottuun
nähtävyyden muotoon. Kiinniotetun voi vapauttaa taputtamalla patsasta olkapäälle
ja nimeämällä nähtävyyden.

Pelasta eläimet
Opettaja levittää lattialle eläinkortteja, samaa eläintä pitää olla useampi kappale.
Opettaja sanoo esim. “Save the dogs!” ja oppilaat ottavat käteensä kaikki
koirakortit. On näppärintä, että vain muutama oppilas kerralla on pelastustöissä. Jos
ryhmä on pieni, tämä voi olla myös nopeuskisa. Tasapuolisuuden vuoksi opettaja voi
myös sanoa esimerkiksi, että pelastusvuoron saavatkin nyt ne, jotka ovat saaneet
vain kaksi eläinkorttia. Kun kaikki eläimet on pelastettu, nimityksiä voidaan vielä
kerrata laittamalla kortit uudestaan lattialle eläin kerrallaan.

Piirrä ja arvaa

Piirrä selkään ja arvaa

Pommi/herätyskello

Piiri, keskellä yksi oppilas, joka on “pommi”. Hän miettii valmiiksi numeron, jonka
kohdalla räjähtää/ kello soi. Lähdetän piirissä laskemaan lukuja kohdekielellä
nollasta ylöspäin. Kun sanotaan pommin ajattelema numero, pommi räjähtää. Se,
joka sai pommin laukemaan, pääsee keskelle.

Pyykkinaru
Jaetaan oppilaat kahteen ryhmään ja annetaan jokaiselle oppilaalle
väri/numerokortti käteen ja koko ryhmälle pino vaatteiden kuvia/ oikeita vaatteita.
Taululle piirretään iso pyykkinaru (tai otetaan molemmille ryhmille omat
pyykkinarut ja pyykkipojata) ja laitetaan taulun alareunaan magneetteja. Opettaja
sanoo värin/numeron ja vaatekappaleen kohdekielellä (esim purple/seven;
A yellow t-shirt), sen väri/numerolapun saanut oppilas ottaa nimetyn värisen
vaatekappaleen ja kiinnittää magneetilla pyykkinarulle. Kumpi ryhmä suoriutuu
nopeammin, saa pisteen. Käydään läpi kaikki värit, joita jaettu oppilaille. Jos
oppilaita ei ole parillista määrää, voi yksi olla tuomari. Kerrataan vielä lopuksi kaikki
eri värit ja vaatekappaleet taululta.

Rikkinäinen puhelin
Opettaja kuiskaa jonkin lauseen tai sanan. Oppilaat kuiskaavat sitä aina seuraavalle
ja viimeinen toistaa sanoo sen ääneen.

Robotti/ Zombie
Tavoite ja kulku: harjoitellaan sanomaan kohdekielellä ”minun nimeni on…” Yksi on
robotti, joka lähtee kulkemaan kohti jotain oppilasta. Oppilas voi pelastautua/ olla
jäämättä kiinni vain sanomalla ”minun nimeni on…” ja jonkun toisen oppilaan
nimen. Jos oppilas ei ehdi sanoa kenenkään nimeä, tulee hänestä robotti.

Robotin kehonosien kertaus
Oppilas on itse robotti. Ope antaa ”sähköiskun” (leikkikaukosäätimellä tai vain
äänikomennolla) johonkin kehonosaan sanomalla kehonosan kohdekielellä. Oppilaat
reagoivat kuin siihen kehonosaan sähköiskun saaneet ja heiluttavat sitä kehonosaa
ja samalla toistavat robottiäänellä kehonosan nimeä eli niin kuin robotti menisi
oikosulkuun. OFF-komennolla (napilla) saa liikkeen loppumaan. Lopuksi robotit
pääsevät testaamaan toisiinsa, saavatko annettua sähköiskuja parille = lähteekö
toinen robotti toistamaan kehonosan nimeä ja heiluttamaan sitä. Opettaja seuraa
tilanteen kehittymistä ja katkaisee, jos liian villiä menoa.

Sanakuningas
Oppilaat asettuvat riviin tilassa, jossa mahtuu liikkumaan. Opettaja sanoo esim.
nimeä numero. Joka ensimmäisenä nimeää numeron kohdekielellä, saa ottaa
askeleen eteenpäin. Aihepiirejä vaihdellaan.

Sanasuunnistus (lukutaitoisille)
Oppilaille annetaan lista kohdekielisiä sanoja esim. Harrastuksia, tekemisen sanoja,
lähiympäristössä pihalla tai sisällä olevia asioita kuten kivi, pallo, keinu, puu
jne. Oppilaat ottavat ensin selvää, mitä sanat ovat suomeksi ja sen jälkeen käyvät
ottavat jokaisesta asiasta kuvan tai ottavat kuvan kun esittävät tekevänsä
sitä esim potkia palloa. Kun kuvat on otettu tai aika loppuu, esittelevät kuvat
opettajalle: tässä on pallo, pelaan jalkapalloa jne. Se joka määräajassa ehtii ottaa
eniten kuvia, on voittaja.

Sanastoharjoitus piireissä
Oppilaat ovat kahdessa sisäkkäisessä piirissä, jotka liikkuvat eri suuntiin. Lauletaan
laulua tai kuunnellaan musiikkia. Kun musiikki loppuu tai opettaja antaa merkin
lopettaa laulaminen, opettaja tai “apuopettaja” sanoo jonkin kohdekielisen
ilmauksen, jota oppilaat alkavat näytellä kohdalle sattuvan parin kanssa. Sitten
musiikki tai laulu jatkuu.

Snatch
Luokkaan piilotettu näkyville sanastokortteja. Musiikki soi ja oppilaat kävelevät. Kun
musiikki taukoaa, opettaja sanoo kohdekielellä sanan. Se oppilas, joka nappaa ko.
kortin itselleen nopeimmin, saa sen pitää.

Tervapata /duck, duck, goose
Oppilaat seisovat piirissä. Yksi kiertää oppilaiden selkien takana ja koskettaa jotakin
sanoen tietyn sanan, esim. numeron. Kun hän päättää sanoa toisen sanan
esim. värin, se oppilas, jonka kohdalla sanottiin eri aihepiirin sana, lähtee
juoksemaan vastakkaista puolta, samoin kiertäjä. Se, joka tulee viimeisenä paikalle,
on uusi kiertäjä.

Tervehtimispiiri 1
Viesti kulkee hello (heilauta käsiä viestin kulkusuuntaan),
pysähtyy no thank you (kädet ylös eteen kiellon merkiksi) ja vaihtaa
paikkaa How are you? (osoita jotain piirissä seisovaa). Hello-viestin saanut voi jatkaa
sitä samaan suuntaan tai kieltäytyä siitä sanomalla no thank you. How are you? –
kysymyksen saanut vastaa kysymykseen ja laittaa hello-viestin haluamaansa
suuntaan.

Tervehtimispiiri 2
Katse alas, kolmeen laskien katse ylös ja katsekontaktia hakemaan. Katsekontaktin
tullessa kävellään kohti ja tervehditään kohdekielellä ja vaihdetaan paikkaa.
Uudestaan katsekontakti.

Toiminnallinen arviointi
”Kosketa sitä, joka äänsi tänään parhaiten numeron neljä…” Tai peukkuarviointi.

Tunne-tervehdyskävely
Kävellään yhden tunteen ajan sekaisin ja tervehditään vastaantulijoita.
Tunteet esim. ärtymys, neutraali, ilo.

Vaihtokauppa (kohteliaisuusfraaseja)
Tätä leikkiä voi leikkiä millä tahansa kuvakorttien teemoista. Oppilaille jaetaan
kullekin kolme erilaista korttia. Kutakin korttia on ryhmässä kuitenkin kolme
kappaletta liikkeellä. Oppilaiden tavoitteena on saada vaihdettua itselleen kolme
samanlaista korttia. He kulkevat luokassa ja tarjoavat korttia, josta haluavat päästä
eroon sanoen kohdekielellä ”Ole hyvä”. Jos kortti ei ole toiselle sopiva, hän vastaa
kohdekielellä kohteliaasti “Ei kiitos” tai jos kortti on sopiva, hän kiittää kohdekielellä
ja antaa itseltään jonkun toisen kortin tilalle, sanoen tietysti myös “Ole hyvä”. Kun
oppilaat ovat saaneet kolmen suoran, he menevät paikoilleen takaisin istumaan.
Verbejä ja tunteita/ tavan määreitä
Liikutaan luokassa. Sanotaan tai näytetään kuvakortilla verbi ja tavan määre.
Tehdään verbiä siinä tunnetilassa. Esim. laula surullisesti.

Vettä kengässä
Oppilaat jaetaan kahteen ryhmään, puolet jää luokkaan ja loput lähtevät käytävään.
Ope antaa jokaiselle luokassa olevalle sanan esim. Numeron. Myös käytävässä
oleville annetaan samat numerot. Oppilaat tulevat käytävästä luokkaan etsimään
pariaan. Oppilas menee toisen oppilaan luo ja sanoo kohdekielellä oman
numeronsa. Jos numero ei ole sama, luokassa oleva sanoo kohdekielellä “vettä
kengässä” ja kysyjä konkkaa käytävään ja sen jälkeen pääsee kysymään
uudestaan. Jos luokassa olevalla oppilaalla on sama numero kuin kysyjällä, pääsee
kysyjä istumaan parinsa viereen.

Värikuningas
Oppilaat asettuvat riviin ja kun opettaja sanoo värin, jota oppilaalla on vaatteissaan,
saa astua yhden jalanmitan eteenpäin. Tämän leikin avulla on mukava paitsi kerrata
värejä, niin harjoittaa oppilaiden kärsivällisyyttä ja ohjeiden tarkkaa noudattamista.
Leikki loppuu, kun kaikki tutut värit on sanottu.

Väritanssi
Oppilaille jaetaan jokaiselle yksi värilappu ja he menevät yhdeksi ryhmäksi avoimeen
tilaan. Kun opettaja sanoo värin, kyseisen värin haltija alkaa liikkua haluamaansa
tyyliin ja ympärillä olevat oppilaat matkivat häntä. Ryhmässä on useampia samaaväriä, joten tanssejakin tulee monta erilaista. Oppilaat voivat myös toistaa värin
nimitystä tanssiessaan, vaikka